Blog & Inspiratie

burn-out herstel

Hoe herstel je van burn-out?

Burn-out herstel met een unieke aanpak en persoonlijke begeleiding in 5 stappen 

  1. Analyse                 Deskundige en betrouwbare diagnose van burn-out (na gratis kennismaking).
  2. Burn-out herstel Vitaliteitsopbouw en stressmanagement.
  3. Bewustwording   Gedragspatronen herkennen en doorbreken.
  4. Transformatie     Sleutels tot succesvolle duurzame verandering.
  5. Toepassing           Zingeving en gezondheid in de context van leven & arbeid.

Voor wie is burn-out herstel relevant en wat is het resultaat van dit stappenplan: lees het op deze pagina

inspirerende tekst: desiderata

Een client van mij wees mij op deze inspirerende tekst. Een gedicht van Max Ehrmann. Desiderata is Latijn voor 'de dingen waar het verlangen naar uit gaat'.  Dit gedicht is als een kompas voor een goed en zinvol leven. Ehrmann beschreef voor zichzelf, die waarden die hij het meest belangrijk vond. 

Psychische klachten classificeren?

Ooit gehoord van drapetomanie? Een psychische aandoening in de negentiende eeuw, die zwarte slaven ertoe aanzette om hun gevangenschap te ontvluchten. Uhm….wie bepaalde dat dan? Vandaag de dag worden psychische problemen geclassificeerd m.b.v. de Diagnostic and Statistical Manual of Mental disorders (DSM). Denk aan ADHD, depressie, angststoornis, persoonlijkheidsproblematiek.

Maar hoe wordt bepaald wat een psychische stoornis is? In deze publicatie geschreven door mij lees je hierover. Als ook hoe dit classificatie systeem kan leiden tot enige herkenning, maar vooral overmatig gehanteerd wordt, gefundeerd is op een reductionistische visie, een eenzijdige benadering is, met te ver gaande invloed, die leid tot een verarming in psychologische begeleiding - een psychologie zonder ziel. Als psychotherapeut met integrale visie op menselijke ontwikkeling, schemert in dit artikel door wat de meest werkzame factoren voor succes in begeleiding zijn.

Perfect is niet volledig

Perfectionisme zit soms op de eerste rij, bijvoorbeeld als ik teksten schrijf. Eindeloos corrigerend, streven naar foutloos, als ik niet scherp blijf helemaal in de ban van perfectie. Aangestuurd door ooit onbewuste drijfveren; angst voor oordeel, afwijzing, streven naar externe erkenning. Bewust wording hiervan geeft ruimte, rust en laat de flow van het schrijversmoment weer gaan. (H)erkenning van de schaduw leidt tot de bescheidenheid die nodig is om onze imperfectie te accepteren, zo spreekt een jungiaans psycholoog.

Lees meer

Skills for a crisis

Een inspirerende suggestie van the school of life hoe met een crisis om te gaan. Het spreekt mij aan omdat het zulke simpele fundamentele waarheden zijn, die we soms vergeten in onze neiging naar controle en beheersing, zelfzucht, onder het juk van veeleisendheid en het willen ‘maximizen’ (i.p.v. satisficing). Integratie van tegenstellingen, integratie van het mannelijke en vrouwelijke in onszelf is de uitdaging.

Lees meer

Versterk je afweer met deze voeding

De beste verdediging is een sterke aanval. Om het risico op blootstelling aan Covid-19 te minimaliseren, hanteren we inmiddels bekende leefregels. Ondanks fysieke belemmeringen, slagen micro organismen er soms toch in ons lichaam binnen te dringen. Gelukkig bezitten wij een uiterst getraind militair leger, gespecialiseerd in de vernietiging van binnendringers: het immuunsysteem.

Lees meer

Over veerkracht

Situaties erger voorstellen dan dat ze zijn, is een van de kenmerkende tekortkomingen van onze geest, zo start dit filmpje over veerkracht. Overdrijven hoe kwetsbaar we zijn, als we denken aan het verlies van zaken die ogenschijnlijk onoverkomelijk zijn. Materieel bezit, inkomen, status, relaties, gezondheid. Deze neiging van onze geest wordt versterkt in een commerciële samenleving, die benadrukt hoe belangrijk het vervullen van bepaalde behoeftes is; in werkelijkheid geen noodzakelijke behoeftes maar eerder luxe. Onze kernbehoeftes zijn simpeler. We kunnen met veel minder. Dat hoeft niet, maar we zijn daartoe in staat, meer dan we denken. We vergeten onze veerkracht wanneer we geconfronteerd worden met risico’s.

Lees meer