burn-out & stress herstel

Burn-out herstel programma bij Bart Donkers Therapie, Coaching & Training:

 

-   volledig op maat
-   expert begeleiding
-   10-15 individuele sessies
-   3-6 maanden
-   Werkgever kan vergoeden 

 

Je ontvangt hulp met het verkrijgen van die vergoeding. Ook je werkgever ontvangt de begeleiding, die nodig is om je zo goed mogelijk te begeleiden.

 

Interesse? Wil jij weten of jij een burn-out hebt en of je in aanmerking komt voor een herstelprogramma of heb je andere vragen neem dan contact op voor meer informatie of het maken van een vrijblijvende afspraak.

Een burn-out herstelprogramma kenmerkt zich door een herstel fase, oplossende fase en toepassingsfase:

Herstel fase

  • (H)erkenning van de problematiek. Diagnose vorming m.b.v. gevalideerde vragenlijsten.
  • Een duidelijk onderscheid met aanverwante beelden zoals depressie, chronische vermoeidheid, stress, overspannenheid.
  • Een plan van aanpak; herstel en re-integratie (conform wet poortwachter)
  • Een klik met een burn-out consulent.
  • Afstand nemen van werk.
  • Aandacht voor de fysiologische, psychologische en arbeid gerelateerde aard van de problematiek.
  • Herstel van gezondheid door o.a. door spanningsreductie, oppakken van leuke energie gevende activiteiten, emotionele steun zoeken, herstel van zelfvertrouwen, stressmanagement vaardigheden aanleren, fysieke activering.

 

Probleemoplossende fase

  • Zelfanalyse, vitaliteitsopbouw en zelfmanagement.
  • Burn-out analyse en inventarisatie burn-out triggers.
  • Analyse energiebronnen en gebrek aan energiebronnen.
  • Inventarisatie persoonlijke waarden; oude waarden erkennen en loslaten, nieuwe waarden ontwikkelen.
  • Inventarisatie coping-stijlen en oefenen van nieuw gedrag
  • Bouwen aan persoonlijke effectiviteit, betrokkenheid en bevlogenheid.

 

Toepassing fase

 • Verworven inzichten en vaardigheden geleidelijk in praktijk en werk situaties toepassen.
 • Betrekken van de omgeving en re-integratie.
 • Her-oriëntatie op het arbeidzaam leven; waar ligt de mis-match? Wat is mogelijk buiten individuele verandering van coping van werknemer om? Welke verantwoordelijkheid kan de werkgever nemen?
 • Spreken met leidinggevende. Afspraken maken wat er in de toekomst anders moet gebeuren. Afspraken ten aanzien van organisatie- en functie verandering zodat er burn-out niet terugkeert.
 • Loopbaan-oriëntatie. Hoe ziet de toekomst van het arbeidzaam leven eruit?
 • Evaluatie en terugvalpreventie.