Burnout voorkomen door transformationeel leiderschap

De leider als spil in duurzame inzetbaarheid.

De stijgende prevalentie van stressklachten en burn-out toont een groeiende disbalans tussen eisen van werk en behoeften van de werkende mens. Die disbalans is ook zichtbaar in onderzoek naar de mate van ‘engagement’ van mensen in hun werk, met bedroevend lage resultaten (Gallup 2017; state of the global workplace). Als werkeisen zijn afgestemd op behoeften en er voldoende energie bronnen zijn, resulteert dat juist in gemotiveerd, inzetbaar en prestatie gericht personeel. Inzetten op duurzame inzetbaarheid en employee experience zijn trend. Maar hoe?

Een succesvolle strategie betekent een integrale aanpak en start in het ontwerp van de organisatie. Dit in tegenstelling tot alleen een reactieve op het individu gerichte aanpak bij verzuim of het geven van alleen workshops/trainingen met veelal kort durend effect. Durven vernieuwen in management/leiderschap en organisatie. Niet alleen om stress en burn-out te voorkomen, maar om succesvol te blijven in een ‘vuca wereld’, die hoge eisen stelt aan prestatievermogen en noodzaakt tot continue ontwikkeling van organisaties.

Pijlers in preventie van burn-out en faciliteren van duurzame inzetbaarheid:

• Systematisch bouwen aan ‘engagement’ van personeel.
• Versterken van het psychologische kapitaal (o.a. veerkracht), persoonlijk leiderschap en integraal energie management van medewerkers. Dit laatste betekent vitaliteit niet alleen vanuit fysiek opzicht belichten maar ook vanuit emotioneel, mentaal en zingevend perspectief. 
• 'Purpose-for-profit' en waarden-gedreven. Betrokkenheid vanuit intrinsieke motivatie (Aligned workforce).
• Een omwenteling van 'human resources' naar 'human potential'. De gehele mens betrekken i.p.v. enkel zijn productiecapaciteit. Zodoende met minder personeel meer output genereren.
• Inzetten op ‘employee experience’ met systematische investering in energiebronnen op werk-, persoonlijk-, team- en organisatieniveau.
• Zelfsturende teams.
• Lerende organisatie met een ontwikkelklimaat. Coaching-cultuur inbouwen.
• Open cultuur; open dialoogsessies. Feedbacklussen.
• Psychologische veiligheid en vertrouwen als voedingsbodem.
• Onderstroom en bovenstroom van een organisatie weten te kanaliseren.
• Transformationeel leiderschap.

Leiders en managers

Leiderschap vormt de kern om voorgaande of elementen daarvan te realiseren. Leiders staan aan de basis van een transformatie van organisaties naar lerende en zelf organiserende systemen. Zij zijn de spil in het managen van werkeisen en energiebronnen. Leiders die kunnen inspireren, versterken, verbinden en de onderstroom kanaliseren met de bovenstroom maken het verschil. Continue ontwikkeling en een sterk zelfinzicht is daarbij uitermate relevant. Bart Donkers Therapie, Coaching & Training is een sterke voorstander om via leiderschap-coaching & leiderschap ontwikkelprogramma’s transformationeel leiderschap te bevorderen.

Interessant? Ontvang het uitgebreide artikel (10 pagina’s).
Je vindt antwoorden op de volgende vragen: Wat is burn-out? Hoe wordt burn-out verklaard? Op welke wijze staat dit in relatie tot het individu dan wel de organisatie? Wat houd preventie op individueel niveau in? Wat kan een organisatie doen om burn-out te voorkomen en duurzame inzetbaarheid te realiseren? Welke rol spelen leiders in het voorkomen van een burn-out? En de bronvermelding.