Analytische psychologie

 

Onze psyche is te vergelijken met een ijsberg, slechts het topje, ons bewustzijn, is toegankelijk. De rest is niet zichtbaar maar wel zeer bepalend voor ons gedrag.


The separation of psychology from the premises of biology is purely artificial, because the human psyche lives in indissoluble union with the body (Jung)

De dieptepsychologie is een inzicht gevende vorm van psychotherapie, ook wel analytische psychologie/-psychotherapie genoemd, die ervan uit gaat dat veel van ons gedrag voortkomt uit onbewuste drijfveren. Onze psyche is daarin te vergelijken met een ijsberg, slechts het topje, ons bewustzijn, is toegankelijk. Er zijn allerlei fysiologische en psychisch-emotionele processen waarvan we ons niet bewust zijn, maar die wel zeer bepalend zijn voor ons gedrag.

De dieptepsychologie houdt zich sinds eind 19e eeuw bezig met het bestuderen van het onbewuste en heeft zijn oorsprong in de dieptepsychologie van Jung, Freud en Adler. Vanuit deze basis is de dieptepsychologie verder ontwikkeld door een uitwisseling tussen onderzoek en praktijk. Positieve effecten zijn aangetoond in wetenschappelijk onderzoek: Klik hier voor informatie over effectonderzoek bij analytische psychotherapie.

De Analytisch psycholoog is gespecialiseerd in de analyse van die onbewuste dynamiek van de menselijke psyche. Door het gezamenlijk onderzoeken van je belevingswereld en m.b.v. verschillende methoden komen onbewuste gevoelens, gedachten, motieven, drijfveren naar de oppervlakte. Je maakt als het ware bewust wat net op het randje onder je bewustzijn om aandacht vraagt. Patronen in ons gedrag en persoonlijke thema’s die ontplooiing belemmeren worden zichtbaar. Onze aangeboren drang te ontwikkelen in overeenstemming met onze bestemming en talenten krijgt daardoor weer vrije ruimte. Energie, veerkracht, creativiteit en autonomie nemen toe.

Langdurige belemmering van groei, wat in de jeugd al kan starten, leidt tot mentale en fysieke symptomen. Die symptomen zijn een poging om met een dieperliggend probleem om te gaan en signalen van het onbewuste dat iets aandacht behoeft. Soms berust dit nog op onverwerkte emoties en ervaringen, die ons huidige gedrag en stemming sterk beïnvloeden en vaak opslagen zijn in ons lichaam.

Analytische psychologie put, naast concepten uit de dieptepsychologie, uit vele bronnen van wijsheid: filosofie, mythologie, literatuur, kunst, intuïtie, religie, dromen en spiritualiteit. Zij maakt op een integrale wijze gebruik van diverse methodieken uit verschillende psychotherapeutische disciplines. In begeleiding wordt uitgegaan van de uniciteit van ieder mens. Dit impliceert maatwerk.

De sleutel tot persoonlijke en professionele groei is te vinden in zelfbewustzijn. De dieptepsychologie biedt een prachtig referentiekader voor ontwikkeling en groei. 
Voor meer informatie over dieptepsychologie kijk eens deze video 
Of lees in dit artikel geschreven door Bart Donkers over de verarming in het huidige psychologische werkveld en neiging tot overmatig classificeren van psychische aandoeningen.

Indicatie:

  • Burn-out, overspanning
  • Stemmingsklachten zoals angstklachten & depressie.
  • Psychosomatische klachten
  • Post traumatische stressklachten
  • hechtings- en ontwikkelingsproblematiek
  • Persoonlijkheidsproblematiek
  • Identiteitsproblematiek
  • Zingevingsvraagstukken
  • Relatieproblemen
  • Levensfasen problematiek

Neem contact op voor meer informatie of het maken van een vrijblijvende afspraak.