Analytische psychologie

 

Onze psyche is te vergelijken met een ijsberg, slechts het topje, ons bewustzijn, is toegankelijk. De rest is niet zichtbaar maar wel zeer bepalend voor ons gedrag.


The separation of psychology from the premises of biology is purely artificial, because the human psyche lives in indissoluble union with the body (Jung)

De sleutel tot persoonlijke en professionele groei is te vinden in zelfbewustzijn. De dieptepsychologie (ook wel analytische psychologie) biedt een prachtig referentiekader voor ontwikkeling en groei.

Volgens deze theorie kennen we slechts een beperkt deel van ons bewustzijn. Er zijn allerlei fysiologische en psychische processen waarvan we ons niet bewust zijn. Onze psyche is te vergelijken met een ijsberg, slechts het topje, ons bewustzijn, is toegankelijk. De rest, bepaalde motieven, emoties, gedachten zijn niet zichtbaar bewust, maar wel zeer bepalend voor ons gedrag. Tegenwoordig is het gemeengoed dat ons gedrag grotendeels onbewust wordt aangestuurd en wij slechts een beperkt deel van ons potentieel benutten.

De Analytisch psycholoog of - coach is gespecialiseerd in de analyse van die onbewuste dynamiek van de menselijke psyche. Door het gezamenlijk onderzoeken van je belevingswereld en m.b.v. verschillende methoden komen onbewuste gevoelens, gedachten, motieven, drijfveren naar de oppervlakte. Je maakt als het ware bewust wat net op het randje onder je bewustzijn om aandacht vraagt. Patronen in ons gedrag en persoonlijke thema’s die ontplooiing belemmeren worden zichtbaar. Onze aangeboren drang te ontwikkelen in overeenstemming met onze bestemming en talenten krijgt daardoor weer vrije ruimte. Energie, veerkracht, creativiteit en autonomie nemen toe.

Langdurige belemmering van groei, wat in de jeugd al kan starten, leidt tot mentale en fysieke symptomen. Die symptomen zijn een poging om met een dieperliggend probleem om te gaan en signalen van het onbewuste dat iets aandacht behoeft. Soms berust dit nog op onverwerkte emoties en ervaringen, die ons huidige gedrag en stemming sterk beïnvloeden en vaak opslagen zijn in ons lichaam.

Analytische psychologie bied een aanvulling en verdieping op cognitief gedragsgerichte stromingen en reguliere geneeskunde. Zij put uit vele bronnen van wijsheid: diverse methodieken uit verschillende psychotherapeutische disciplines, filosofie, mythologie, literatuur, kunst, intuïtie, religie, dromen en spiritualiteit. De analytisch psycholoog onderzoekt de menselijke natuur op een diepgaande wijze. In begeleiding wordt uitgegaan van de uniciteit van ieder mens. Dit impliceert maatwerk.

Voor ieder die verdieping zoekt, bereid is tot het onderzoeken van het onbewuste en open staat voor verwerking en verandering, waarbij het volgende daartoe aanleiding kan zijn:

  • Stemmingsklachten zoals angst, depressie & gevoelens van isolatie
  • Burn-out
  • Traumaverwerking
  • Zingevingsvraagstukken
  • Persoonlijkheidsproblematiek
  • Psychosomatische klachten

Heb je vragen of ben je geïnteresseerd? Bel, mail of laat je gegevens achter op de site en ik neem z.s.m. contact met je op.