Leiderschap coaching

Executive performance coaching  

Met executive performance coaching help ik leiders en managers inzicht ontwikkelen en de juiste vaardigheden op te bouwen die nodig zijn om effectiever te presteren en integratie van mens- en resultaatgerichte leiderschap. Ik pas psychologische methoden toe in een 1 op 1 relatie om deze groei en ontwikkeling te faciliteren. Het vermogen om korte en lange termijn doelen te bereiken verbeterd en impact wordt vergroot.

Continue ontwikkeling is relevant voor leiders en managers; De executive die de onderstroom en patronen van een organisatie weet te bestuderen heeft een voordeel. Zelfinzicht en inzicht in de dynamiek en motivatie van anderen, is daarvoor onmisbaar. Een investering in intra-persoonlijke en interpersoonlijke ontwikkeling, betaald zich altijd terug.

Wanneer:

 1. Een grote organisatieverandering.
 2. Verbeteren van leiderschapsstijl bij een individuele transitie naar een leidinggevende positie met grotere verantwoordelijkheid en autoriteit.
 3. Het ontwikkelen van specifieke vaardigheden. Bv op gebied van interpersoonlijke vaardigheden.
 4. Verbetering van functioneren van teams en organisatieculturen.
 5. Herstelbegeleiding.
 6. Behoefte aan een klankbord met een vertrouwd en onpartijdige adviseur.
 7. Behoefte aan self-assesment en introspectie.

Executive 'purpose sessions'  

Executive purpose coaching komt, middels 1 op 1 ‘purpose sessions’, tegemoet aan de behoefte aan zingeving/purpose en zelfbewustzijn voor leiders.

Het beoogd:

 • Zicht op persoonlijke zingeving middels verdieping in zelfreflectie.
 • Oriëntatie op ‘het goede leven'.
 • Positiebepaling t.a.v. een aantal essentiële levensthema’s.
 • Het vermogen ontwikkelen om het leven als kunst te beoefenen.
 • Concreet inhoud geven aan een persoonlijke levenshouding/-ontwerp. Heldere zelfsturing.
 • Hernieuwde energie en een grotere impact.

Succesvol zijn is een belangrijke drijfveer voor veel leiders. Een krachtig motief dat velen in beweging zet en op maatschappelijke waardering kan rekenen. Maar minstens zo belangrijk en bevredigend is de behoefte aan zingeving; vaak sluimerend aanwezig. Veel executives en ondernemers blijven steken in de behoefte aan succes, winstgedrevenheid, erkenning en status. De stap naar zingeving is moeilijker. Dit kan leiden tot onbestemde gevoelens, waardoor verminderde motivatie, effectiviteit, energie en satisfactie. Zingeving/purpose wordt ook steeds relevanter binnen bedrijven. Bedrijven die een heldere zingeving hebben maken meer winst, binden klanten en medewerkers beter, hebben minder ziekteverzuim en verloop.

 

“Leiders en medewerkers zijn op zoek naar zingeving, en willen dit in hun werk terugzien. Zingeving als startpunt om van daaruit vooruitgang te boeken” (CEO insights 2017).

 

“De grote trend binnen het domein van leiderschap is de behoefte aan zingeving, aan ‘purpose’. Medewerkers willen niet alleen een goed salaris en plezierig werk, maar ook dat hun werk bijdraagt aan iets dat groter is dan henzelf” (Ben Tichelaar).

 

“Echt inspirerende organisaties en leiders die kijken eerst naar het waarom” (start with why; simon sinek).

 

“We zien in de praktijk dat leiders steeds vaker zelfbewust zijn, bij zichzelf naar binnen gaan en op zoek naar wat hen als mens ten diepste drijft. Ze staan in contact met zichzelf en hun eigen gevoel. Daar is soms moed voor nodig. Welke leider kan en durft echt naar zichzelf te kijken, het mens-zijn toe te laten en het verschil te maken” (CEO insights 2017).

 

‘Leiden vanuit innerlijke inspiratie kunnen mensen binnen en buiten de organisatie voelen. Daar ligt het onderscheidend vermogen van de werkelijke leider’ (CEO insights).

 

"Bezin je op je waarden en handel met je einddoel voor ogen" (Covey).