Burnout vrije organisatie in 5 stappen

HOEZO?

 • Psychosociale arbeidsbelasting is beroepsziekte nummer 1.
 • 16% werknemers heeft burnout klachten (TNO 2017).
 • Werkstress gerelateerd verzuim kost werkgevers 1,8 miljard euro jaarlijks. Per burnout €60000,-
 • Verzuim kost tijd met risico op overbelasting personeel, conflicten, premiestijging en sancties.
 • Disbalans tussen werkeisen en energiebronnen in werk/behoeften van werkende mens veroorzaakt verlies van betrokkenheid, inzetbaarheid en prestatie werknemer > van optimaal presteren naar subprestaties, routine matig werken, doorwerken met klachten en (frequent) verzuim. Met daling van enthousiasme, motivatie, betrokkenheid, pro-activiteit, productiviteit, creativiteit, zelfvertrouwen en solidariteit.

 

HOE?

 1. Verkennen:    Diagnose vormen op basis van kwantitatieve en kwalitatieve informatie (vragenlijsten en interviews).
 2. Verbinden:     Visie ontwikkelen op psychosociaal welzijn en draagvlak creëren.
 3. Vitaliseren:    Interventies gericht op herstel, behoud en versterken van vitaliteit, werkvermogen en/of employabiliteit.
 4. Verlichten:     Optimaliseren balans tussen werkeisen en energiebronnen/behoeften in werk.
 5. Veranderen:  Optimaliseer beleid interne en externe mobiliteit.

 

RESULTAAT

 • Duurzame inzetbaarheid succesvol implementeren
 • Ontzorging bij verzuim, minder en korter verzuim, lagere verzuimkosten, minder verloop.
 • Toekomstbestendig HR beleid, grotere employee engagement, meer bevlogenheid, betere prestaties, sterker resultaat, hogere klanttevredenheid.
 • Een vitale wendbare organisatie met vitale medewerkers.

INTERVENTIES

 
 
 

re-integratie →

 
 
 
 
 
 

coaching →

 
 
 
 
 
 

training →