Perfectionisme is geen heelheid

Perfectionisme zit soms op de eerste rij, bijvoorbeeld als ik teksten schrijf. Eindeloos corrigerend, streven naar foutloos, als ik niet scherp blijf helemaal in de ban van perfectie. Aangestuurd door ooit onbewuste drijfveren; angst voor oordeel, afwijzing, streven naar externe erkenning. Bewust wording hiervan geeft ruimte, rust en laat de flow van het schrijversmoment weer gaan. (H)erkenning van de schaduw leidt tot de bescheidenheid die nodig is om onze imperfectie te accepteren, zo spreekt een jungiaans psycholoog.

Perfectionisme is niet gelijk aan heelheid. Het is geen volledigheid. Ik geeft toe: een aanvankelijke error in mijn brein omdat het in eerste instantie paradoxaal klinkt. Maar het brengt me ook rust.
Perfectionisme is een hoog ideaal - het willen bereiken van een ideale fantasie van alom goed-zijn, door verdringing van dat wat als negatief wordt gezien of ervaren. Delen van ons gedrag die we liever verbergen voor onszelf en anderen. In ons streven naar perfectie lijden we, omdat het tegendeel zich altijd zal manifesteren, in het belang van een drijfveer in de psyche naar compleet zijn. Een joods christelijke waardering van het absoluut goede en de verwerping van het kwade is een sterke culturele onderlaag in dit streven. Perfectie is dan gebaseerd op een illusionaire ego inflatie ten koste van repressie van de schaduwdelen. In plaats van op een reëel verlangen naar volledigheid, gebaseerd op bewuste zelfkennis en acceptatie, inclusief schaduw delen.

Het toelaten en erkennen van dat wat ik als imperfect aan mezelf beschouw; verdrongen zwaktes, tekortkomingen, kwetsbare gevoelens en juist ook latent potentieel, is juist heelheid (Ja, het blijft een uitdaging natuurlijk). Mijn neiging tot foutloosheid, zonder zwakte te zijn of goed willen doen hoeft niet zo op de voorgrond te treden. Het masker kan af. Te perfect is vaak ook niet mooi toch. Juist in imperfectie ligt authenticiteit verscholen.

Geef een reactie en deel jouw beleving

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *