Werkwijze

Onderzoekend ga ik te werk vanuit een rust- en ruimte gevende sfeer. Analytisch, intuïtief & empathisch. Deskundigheid, integriteit vertrouwelijkheid en respect staan bij mij hoog in het vaandel als ook het bieden van een veilige omgeving.

Ik werk eclectisch-integratief; d.w.z. ik combineer verschillende methodieken en gebruik technieken op het moment dat zij het meest zinvol voor je zijn, afhankelijk van je situatie en behoefte. De methodieken hebben hun basis in de psychodynamische, humanistische, existentiële, gedragsmatige, lichaams-gerichte en biologische psychologie. 

Werkvormen kunnen zijn: gesprekken, lichaamswerk, hypnotherapie & NLP, creatieve uitingsvormen, actieve imaginatie/visualisatie, voice dialogue en meer. 

It is more important to know what sort of person has a disease, than to know what sort of disease a person has (hippocrates)